Rezumate

Rezumate

Rezumatele comunicarilor stiintifice vor fi trimise pe email, la adresa congresdentaracraiova@gmail.com, până la data de 19.05.2021 (inclusiv).

Participanții pot specifica dacă doresc ca lucrarea lor să fie încadrată în secțiunea Prezentare Poster sau Comunicare Orală, decizia finală fiind luată de către Comitetul Științific.

Rezumatele vor fi incluse intr-un volum cu ISBN. Publicarea rezumatului este conditionata de prezentarea lucrarii in cadrul congresului!

Rezumatele vor fi redactate în limba română sau engleză, font Times New Roman 12. Rezumatele trebuie structurate pe urmatoarele secțiuni: obiective, material și metodă, rezultate și concluzii.

Identificarea autorilor va cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: prenume, nume, instituţie, departament, oraş, ţară, adresă de e-mail. Numele autorilor care vor prezenta rezumatul trebuie sa fie bolduit și subliniat.

Titlul trebuie să aibă maxim 20 de cuvinte, iar textul rezumatului maxim 250 cuvinte.